Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Regelgeving

Alle handelingen rond donatie en transplantatie van organen en weefsels zijn vastgelegd in de Wet op de Orgaandonatie (WOD). Doelstellingen van de WOD zijn het vergroten van het aantal orgaan- en weefseldonoren door centrale registratie van wilsbeschikkingen, een rechtvaardige verdeling van de beschikbaar gekomen organen en weefsels, het bieden van rechtszekerheid aan betrokkenen en het voorkomen van handel in organen en weefsels.

Protocollen

Orgaan- en weefseldonatie vindt altijd plaats volgens vaste protocollen, die ieder ziekenhuis moet hanteren. Het Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie beschrijft hoe artsen moeten handelen als zij in een overledene een mogelijke donor herkennen. In de meeste gevallen is de potentiële donor hersendood. Hoe de hersendood moet worden vastgesteld is beschreven het Hersendoodprotocol.

Europese richtlijn

In juni 2010 heeft het Europees Parlement een richtlijn aangenomen die eisen stelt aan de lidstaten met betrekking tot de systemen voor orgaantransplantatie. Door de regels binnen Europa gelijk te trekken, kunnen er meer organen tussen de Europese lidstaten uitgewisseld worden.

Nederland heeft al jaren ervaring met internationale uitwisseling van organen door de samenwerking met Eurotransplant. De nieuwe richtlijn heeft voor Nederland dan ook geen gevolgen. Er verandert niets voor geregistreerden in het Donorregister, voor orgaandonoren of voor mensen die op de wachtlijst staan.